Monthly Archives: | กุมภาพันธ์, 2022

ประกาศ กศจ.ตรัง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุน https://drive.google.com/file/d/1SBRFRvvBx6q2PEGGrST57aoEBgUcDlXQ/view?usp=sharing

ประกาศ กศจ.ตรัง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 (รอบ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2) https://drive.google.com/file/d/1v2owYJa7h1-1MBmrT5IokTqisU7KFtkt/view?usp=sharing

ประกาศ กศจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพป.ตรัง เขต 1

ประกาศ กศจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ฯ https://drive.google.com/file/d/1vFDioDhYY9IBMOB6hAWYVNQqvPbtRl9C/view?usp=sharing   เอกสารแนบ 1 https://drive.google.com/file/

ประกาศรายชื่อผู็มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง

ประกาศ ผู้ทรง กศจ.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข มาตราฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และสิทธิสอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษาการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

กดลิงค์ https://drive.google.com/file/d/1X0GGoGDdc82VKrFBRMPOaOg0QatYKz4l/view?usp=sharing เพิ่มเติม เพิ่มเติม รายละเอียดแนบท้ายประกาศ ฯ

ประกาศ กศจ.ตรัง รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2) https://drive.google.com/file/d/1BVd-3xMDD09sHjWT8VwRC84QwtjB7ztB/view?usp=sharing

ประชุมเพื่อซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา

          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อรทัย เกิดภิบาล ศึกษาธิการจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง จัดประชุมเพื่อซักซ้อมแผนเผชิ

เยี่ยมโรงเรียนที่ขอเปิดเรียน On Site และการจัดทำแผนเผชิญเหตุ กรณีนักเรียนติดเชื้อโควิด-19

          วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อรทัย เกิดภิบาล ศึกษาธิการจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าพบผู้บริหารโรงเรียนบูรณะรำลึก เพื่อรับฟังในประเด็นเปิดเ

ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

          วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายธีระพล ดำทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ และคุรุสภา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมกับ ข้าราชการครู ลูกจ้าง ลูกเสือ และเนตรนารี โรงเรียน

ประเมินโรงเรียนขออนุญาตเปิดเรียนแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

          วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อรทัย เกิดภิบาล ศึกษาธิการจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมสังเกตการณ์ การตรวจประเมินโรงเรียนขออนุญาตเปิดเรียนแบบ