Monthly Archives: | พฤษภาคม, 2021

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

1. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 2. ว13-2564 3. หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6-316 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564_0001

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง “ผลการคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาฯ ปี 2564 รับเกียรติบัตรระดับจังหวัด”

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรื่อง คัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ผู้ที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกและผ่านเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลเสมาพิทักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ ป

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อสถานศึกษา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สพป.ตรัง เขต 2

ประกาศรับสมัคร เอกสารแนบท้าย-1.1-ว-30-ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย-1.2-ว-29-ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย-2.1-ว-30-เกณฑ์ประเมิน เอกสารแนบท้าย 2.2 (ว 29) เกณฑ์ประเมิน เอกสารแนบท้าย-3-แนวคิด

คุรุสภาขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลคุรุสภา รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก พระนามาภิไธยย่อ สธ รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก พระนามาภิไธยย่อ กว รางวัลคุรุสดุดี และรางวัลครูผู้สอนดีเด่น

คุรุสภาขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลคุรุสภา รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก พระนามาภิไธยย่อ สธ รางวัลครูภาษาฝรั

ประกาศ ผลการคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศ ผลการคัดเลือก

ประชุมอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง

26 เมษายน 2564 นางอรทัย เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการประชุมอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดควนวิเศษ จังหวัดตรัง

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง ครั้งที่ 8/2564

(26 เม.ย.2564) นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นางสาวอัมพา ข่ายม่าน ศึกษานิเทศก์ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง ครั้งที่ 8/2564 ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตร

ประชุม คณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม. ท. ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564

8 เมษายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง กำหนดการประชุม คณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม. ท. ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 จังหวัดตรัง โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

7 เมษายน 2564 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง มอบหมายให้ ข้าราชการและบุคลากร ผู้เกี่ยวของ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จ. ภูเก็ต