Monthly Archives: | มิถุนายน, 2021

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมต่อต้านยาเสพติด

ประชุมชี้แจงตัวแทนโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ​ เนตร​นารี​ระดับ​จังหวัด​ตรัง​ ประจำปี​ 2564

วันที่​ 24​ มิถุนายน​ 2564​ กลุ่มลูกเสือ​ ยุว​กาชาดและกิจการ​นักเรียน​ สำนักงาน​ศึกษาธิการ​จังหวัด​ตรัง​ ได้จัดประชุมชี้แจงตัวแทนโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ​ เนตร​นารี​ระดับ​จังหวั

อบรมโครงการ​นิเทศการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา​

วันที่​ 23​ มิถุนายน​ 2564​ กลุ่มลูกเสือ​ ยุว​กาชาด​และ​กิจการ​นักเรียน​ สำนักงาน​ศึกษาธิการ​จังหวัด​ตรัง​ ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการ​นิเทศการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา​ โดยนายปราโมทย์​ เกี่ยว​พันธ์​ ศึกษา

ประชุมอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2564

21 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการประชุมอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

คำสั่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ที่ 114/2564

คำสั่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ที่ 114 2564

คำสั่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ที่ 113/2564

คำสั่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ที่ 113 2564

คำสั่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ที่ 112/2564

คำสั่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ที่ 112 2564

คำสั่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ที่ 111/2564

คำสั่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ที่ 111 2564

คำสั่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ที่ 102/2564

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ที่ 102 2564

คำสั่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ที่ 321/2563

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ที่ 321 2563