Daily Archives: | มิถุนายน 21st, 2021

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมต่อต้านยาเสพติด

การประชุมวิพากษ์แนวทางขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ จัดทำตัวชี้วัดร่วมของจังหวัด โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยผ่านกลไก กศจ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

18 มิถุนายน 2564 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมวิพากษ์แนวทางขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ จัดทำตัวชี้วัดร่วมของจังหวัด โครงการยกระดับคุณภา

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตนารี ระดับจังหวัดประจำปี 2564

17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตนารี ระดับจังหวัดประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึก

ร่วมต้อนรับ นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการากระทรวงศึกษาธิการ

16 มิถุนายน 2564 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง นางอรทัย เกิดภิบาล รองศึกษาศึกษาธิการ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมต้อนรับ นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจรา

4- 10 มิถุนายน 2564 รับสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี พ. ศ .2564 ผ่านระบบออนไลน์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ดำเนินการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี พ. ศ .2564 ในระหว่างวันที่ 4-10 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง และ นา

ประชุมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อมการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน ผ่านระบบออนไลน์

2 มิถุนายน 2546 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประชุมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อมการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน ผ่านระบบออนไลน์

การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นรูปแบบใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์

คุรุสภาปรับเปลี่ยนการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นรูปแบบใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการให้บริการทางระบบ KSP e-Service ให้แก่ผู้ที่ยื่นขอขึ้นทะเบียน และขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ต

คัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564

คุรุสภาขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลคุรุสภา รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก พระนามาภิไธยย่อ สธ รางวัลครูภาษาฝรั

กิจกรรม Big Cleaning day

12 พฤษภาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง จัดกิจกรรม Big Cleaning day เพื่อพัฒนาสำนักงานศึกษาธิการ ให้พร้อมแก่การให้บริการกับบุคลาการทางการศึกษา ทุกๆท่าน

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ คัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รางวัลเสมาพิทักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564​

วันที่​ 11​ พฤษภาคม​ 2564 เวลา​ 14.00​ น.​นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง และกลุ่มลูกเสือยุวกาชาด และกิจการนักเรียน​ สำนักงาน​ศึกษาธิการ​จังหวัด​ตรัง​ ได้ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ คัดเลื