Uncategorized

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยวิธีการนำบัญชี ฯ (กศจ.กระบี่)

ประกาศขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นำรายชื่อ กศจ.กระบี่)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศ รับสมัครครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เหตุพิเศษ) แบบฟอร์ม ประกอบการสมัคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เหตุพิเศษ)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ตรัง เขต 2

ประกาศรับสมัคร เขต 2 เอกสารแนบท้าย 1.1 (ว 30) ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย 1.2 (ว 29) ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย 2.1 (ว 30) เกณฑ์ประเมิน เอกสารแนบท้าย 2.2 (ว 29) เกณฑ์ประเมิน เอกสารแนบท้าย 3 (แนวคิด)

ประกาศ กศจ. ตรัง ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยวิธีการนำรายชื่อฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (บัญชี กศจ.นครศรีธรรมราช)

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จาก-กศจ.นครศรีธรรมราช-ไปขึ้นบัญชี-กศจ.-ตรัง

โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562


Error 404 - Not Found

&w=679&h=260&zc=1&q=100" alt="โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562" title="โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562" />

โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำ 2562 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือ เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบ มีวินัย เข้มแข็ง อดทน เสียสละ สอดคล้องตามนโยบายของ

ประกันคุณภาพ

27-28 มีนาคม 2562 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย ข้าราชการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง จัดโครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพกา

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มอบกระเช้าเพื่ออวยพรปีใหม่

24 ธันวาคม 2561 นายมนตรี จรัสภิญโญวงศ์ ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตรัง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT  มอบผู้แทน เข้าพบนายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง เพื่อมอบกระเช้าอวยพรเนื่องในโ

ทดสอบระบบ2

ทดสอบระบบ

ประกาศสอบ ศน ประกาศรับศน. การลา

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์[download id=”584″]