Uncategorized

ประกันคุณภาพ

27-28 มีนาคม 2562 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย ข้าราชการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง จัดโครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพกา

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มอบกระเช้าเพื่ออวยพรปีใหม่

24 ธันวาคม 2561 นายมนตรี จรัสภิญโญวงศ์ ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตรัง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT  มอบผู้แทน เข้าพบนายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง เพื่อมอบกระเช้าอวยพรเนื่องในโ

ทดสอบระบบ2

ทดสอบระบบ

ประกาศสอบ ศน ประกาศรับศน. การลา

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์[download id=”584″]

หน้าแรก