Uncategorized

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวประกาศ กดดูรายละเอียดด้านล่าง https://drive.google.com/file/d/1KjN8-rzJTF2oVP7Zpx_S7cpdM7BNzc4V/view?usp=sharing    

หนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับการบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เอกวิชาวิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 31 – 36

เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เอกวิชาวิทยาศาสตร์ ลำดับ 31 – 36_0001

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยวิธีการนำบัญชี ฯ (กศจ.กระบี่)

ประกาศขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นำรายชื่อ กศจ.กระบี่)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศ รับสมัครครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เหตุพิเศษ) แบบฟอร์ม ประกอบการสมัคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เหตุพิเศษ)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ตรัง เขต 2

ประกาศรับสมัคร เขต 2 เอกสารแนบท้าย 1.1 (ว 30) ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย 1.2 (ว 29) ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย 2.1 (ว 30) เกณฑ์ประเมิน เอกสารแนบท้าย 2.2 (ว 29) เกณฑ์ประเมิน เอกสารแนบท้าย 3 (แนวคิด)

ประกาศ กศจ. ตรัง ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยวิธีการนำรายชื่อฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (บัญชี กศจ.นครศรีธรรมราช)

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จาก-กศจ.นครศรีธรรมราช-ไปขึ้นบัญชี-กศจ.-ตรัง

โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562


Error 404 - Not Found

&w=679&h=260&zc=1&q=100" alt="โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562" title="โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562" />

โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำ 2562 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือ เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบ มีวินัย เข้มแข็ง อดทน เสียสละ สอดคล้องตามนโยบายของ

ประกันคุณภาพ

27-28 มีนาคม 2562 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย ข้าราชการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง จัดโครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพกา

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มอบกระเช้าเพื่ออวยพรปีใหม่

24 ธันวาคม 2561 นายมนตรี จรัสภิญโญวงศ์ ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตรัง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT  มอบผู้แทน เข้าพบนายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง เพื่อมอบกระเช้าอวยพรเนื่องในโ

ทดสอบระบบ2