Monthly Archives: | สิงหาคม, 2022

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2565

  ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2565   https://drive.google.com/file/d/1VwJF4ut294q

การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชี กศจ. ของท่าน ⇓⇓ หนังสือ 1618 ลว. 27 ก.ค.65 นำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ฯ