Daily Archives: | สิงหาคม 4th, 2022

การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชี กศจ. ของท่าน ⇓⇓ หนังสือ 1618 ลว. 27 ก.ค.65 นำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ฯ