Best Practices

8 ก.ค 64 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง นางอรทัย เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยข้าราชการศึกษานิเทศก์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practices การพัฒนา เด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

About The Author

Parisara