ข่าวกิจกรรม

โครงการครอบครัวสุขสันต์ฯ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย ณ โรงเรียนปัญญาวิทย์(แผนกมัธยม) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงกา

โครงการอบรมครูด้วยระบบทางไกลของครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง จัดโครงการอบรมครูด้วยระบบทางไกลของครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษาโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ขึ้นเมื่อวันที่ วันที่ ๕ – ๗

การประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 3-4 พ

ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเพื่อจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโ

พิธีเปิดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “ศรีตรังเกมส์”

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผวก.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "ศรีตรังเกมส์" โดย นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รอง ศธจ.ตรัง เป็นประธานในการจัดพิธีเปิ

งานกีฬาครูสังกัดโรงเรียนเอกชน

วันทีี่ 4 พฤศจิกายน 2560 นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดตรังฯ ร่วมกิจกรรมงานกีฬาครูสังกัดโรงเรียนเอกชน จังหวัดตรัง

แถลงข่าวงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34

วันทีี่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดตรังฯ ร่วมงานแถลงข่าวและประชุมผู้แทนจังหวัด ภาค 4 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 คัดเลือกภาค 4 ศรีตรังเกมส์

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดตรังฯ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นคณะกรรมการงานพระราชพิธีถวายดอกจันทร์ ณ เมรุมาศจำลอง สนามทุ่งแจ้ง จังหวัดตรัง

พิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ

วันทีี่ 20 ตุลาคม 2560 นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดตรังฯ ร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2560 ถวาย ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

วันทีี่ 14 ตุลาคม 2560 นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดตรังฯ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล