ข่าวกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายอดิสร แก้วเซ่ง รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อเตรีย

ติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน On Site ของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019

เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 นางอรทัย เกิดภิบาล ศึกษาธิการจังหวัดตรัง มอบหมายให้คณะติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน On Site ของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 ติ

เสวนาสรุปบทเรียนการลงพื้นที่ติดตามและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายอดิศร แก้วเซ่ง รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ได้เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ในการจัดเสวนา เรื่อง สรุปบทเรียนการลงพื

ประชุมเพื่อซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา

          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อรทัย เกิดภิบาล ศึกษาธิการจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง จัดประชุมเพื่อซักซ้อมแผนเผชิ

เยี่ยมโรงเรียนที่ขอเปิดเรียน On Site และการจัดทำแผนเผชิญเหตุ กรณีนักเรียนติดเชื้อโควิด-19

          วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อรทัย เกิดภิบาล ศึกษาธิการจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าพบผู้บริหารโรงเรียนบูรณะรำลึก เพื่อรับฟังในประเด็นเปิดเ

ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

          วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายธีระพล ดำทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ และคุรุสภา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมกับ ข้าราชการครู ลูกจ้าง ลูกเสือ และเนตรนารี โรงเรียน

ประเมินโรงเรียนขออนุญาตเปิดเรียนแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

          วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อรทัย เกิดภิบาล ศึกษาธิการจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมสังเกตการณ์ การตรวจประเมินโรงเรียนขออนุญาตเปิดเรียนแบบ

ประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-Net ปีการศึกษา 2564 จุดที่ 3

          วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อรทัย เกิดภิบาล ศึกษาธิการจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นายอดิศร แก้วเซ่ง รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นประธาน ในการประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-Net ปีการศึกษา 2564 จุดที่ 3 ณ

ประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-Net ปีการศึกษา 2564 จุดที่ 2

          วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อรทัย เกิดภิบาล ศึกษาธิการจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นายอดิศร แก้วเซ่ง รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นประธาน ในการประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-Net ปีการศึกษา 2564 จุดที่ 2 ณ

ประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-Net ปีการศึกษา 2564

          วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อรทัย เกิดภิบาล ศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นประธาน ในการประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-Net ปีการศึกษา 2564 จุดที่ 1 ณ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จังหวัดตรัง มีผู้เข้าร่วมป