ข่าวกิจกรรม

ตรวจราชการและติดตามประเมินผล การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

23 กุมภาพันธ์ 2564 นายปราโมทย์  เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง นางอรทัย  เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยข้าราชการบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมต้อนรับ นายวัลลพ สงวนนาม ผู้

ลงพื้นที่กำกับติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

17 กุมภาพันธ์ 2564 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง นางอรทัย เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรังพร้อมคณะผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมต้อนรับนายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรว

ตรวจพื้นที่ก่อสร้างโรงเรียน ตามนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษา โรงเรียน stand alone

17 กพ.64 เวลา 13.00 น. ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านเกาะมุก สพป. ตรัง เขต 2 ตรวจพื้นที่ก่อสร้างโรงเรียน ตามนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษา โรงเรียน stand alone

ประชุมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand alone.

24ม. ค64 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง นางอรทัย เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมการติดตามการดำเ

โครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ร่วมกับ จอส.พระราชทาน จังหวัดตรัง

วันที่ 21 มกราคม 2564 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง มอบจิตอาสา 904 ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง คือ 1. นางอรทัย เกิดภิบาล รหัส 5B-113 ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดตรัง 2. นางผกา

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 19 มกราคม 2564 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นางผกาอุษา สุนทรนนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เข้าร่วมประช

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 18 มกราคม 2564 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นางผกาอุษา สุนทรนนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เข้าร่วมการจ

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564

19 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสมาคม-มูลนิธิ สพป.ตรัง เขต 1 โดยมี ผศ.อบ แก้วชูเสน เป็นประธานในกา

รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

18 มกราคม 2564 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จ

ตรวจเยี่ยม ติดตาม ประเมินผลการจัดการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

15 มกราคม 2564 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางสาวนาฏยา สิทธิชัย ศึกษานิเทศชำนาญการ ได้ตรวจเยี่ยม ติดตาม ประเมินผลก