ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมชี้แจงแนวทางการเลือกตั้ง ส.ส.

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ได้จัดโครงการอบรมชี้แจงแนวทางการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แก่ครูโรงเรียนเอกชนทุกโรงและเจ้

ร่วมกิจกรรม “วันท้องถิ่นไทย”

เมื่อวันที่วันที่ 18 มีนาคม 2562 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จประจุลจอมเกล้า

กรณีแอบอ้างชื่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ประชาสัมพันธ์ กรณีการแอบอ้างชื่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจ

ทุน มทศ. รุ่น 11 ศึกษาธิการภาค 7

12 มีนาคม 2562 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรังพร้อมด้วย นางปรีดิ์ฐนันท์ แซ่โค้ว กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคัดเลือกกลั่นกรอง โครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 11 ณ ศึกษาธิการภาค 7

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ ปี พ.ศ.2561

กลุ่มพัฒนาการศึกษาร่วมกันนิทรรศการวันการศึกษาเอกชน


Error 404 - Not Found

&w=679&h=260&zc=1&q=100" alt="กลุ่มพัฒนาการศึกษาร่วมกันนิทรรศการวันการศึกษาเอกชน" title="กลุ่มพัฒนาการศึกษาร่วมกันนิทรรศการวันการศึกษาเอกชน" />

กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังร่่วมจัดนิทรรศการตรังสถานเอกชนในภาคใต้ จัดการแข่งขันทักษะวิชาการวันการศึกษาเอกชน ภาคใต้ ครั้งที่ 3 “เปิดโลกการศึกษา” ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภา

ประมวลภาพกิจจกรรม การประเมิน ภาค ค เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

9 กุมภาพันธ์ 2562 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง และกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั

ต้อนรับท่ารองศึกษาธิการจังหวัดตรัง

24 มกราคม 2562 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ท่านศึกษาธิการจังหวัดตรังและข้าราชการการพร้อมลูกจ้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ร่วมต้อนรับ นายสันติภัทร โคจีจุล เพื่อมารับตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดตรัง

ประกาศสำนักงานคึกษาธิการจังหวัดตรัง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ข แและ ค เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561

หนังสือนำ ประกาศรายชื่อ

16 มกราคม 2562 วันครู ครั้งที่ 63

25620114_ – Copy กำหนดการวันครู-ปี-2562-จังหวัดตรัง-แจ้งหน่วยง รายชื่อครูและบุคลากรดีเด่นรับรางวัลงานว