ข่าวกิจกรรม

ประกาศ กศจ. ตรัง เรื่อง ขึ้นบัญชีตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยวิธีการนำรายชื่อฯ (จาก กศจ. กระบี่)

ประกาศขึ้นบัญชี จาก กศจ. กระบี่ (update)_0001

ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยวิธีการนำรายชื่อฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (จาก กศจ.ชุมพร)

ประกาศ กศจ.ตรัง ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นำรายชื่อ กศจ.ชุมพร)_

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562


Error 404 - Not Found

&w=679&h=260&zc=1&q=100" alt="กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562" title="กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562" />

ประกาศ กศจ. ตรัง ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยวิธีการนำรายชื่อฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (บัญชี กศจ.นครศรีธรรมราช)

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จาก-กศจ.นครศรีธรรมราช-ไปขึ้นบัญชี-กศจ.-ตรัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สนง.ศธจงตรัง


Error 404 - Not Found

&w=679&h=260&zc=1&q=100" alt="ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สนง.ศธจงตรัง" title="ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สนง.ศธจงตรัง" />

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั่วคอนกรีตเสริมเหล็ก สนง.ศธจ.ตรัง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สพป.ตรัง เขต 1

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ระดับชำนาญการพิเศษ สพป. ตรัง 1

เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 6

เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 6  ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึง อุดมศึกษา สมัครภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562  ข้อมูลเพิ่มเติ่ม และใบสมัคร www.vstarproject.

โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี2562

โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี2562 สามารถดาว์โหลดใบสมัครได้ QR Code  ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่