ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการฝึกอบรมเรียนอย่างมีเป้าหมายชีวิต “ค้นหาอาชีพที่ชอบ ทำงานในอาชีพที่ใช่” โรงเรียนน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

กิจกรรมการฝึกอบรมเรียนอย่างมีเป้าหมายชีวิต “ค้นหาอาชีพที่ชอบ ทำงานในอาชีพที่ใช่” โรงเรียนกันตังพิทยากร อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

กิจกรรมการฝึกอบรมเรียนอย่างมีเป้าหมายชีวิต “ค้นหาอาชีพที่ชอบ ทำงานในอาชีพที่ใช่” โรงเรียนน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

การประชุม กศจ.ครั้งที่ 11/2565

พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

กิจกรรมการฝึกอบรมเรียนอย่างมีเป้าหมายชีวิต “ค้นหาอาชีพที่ชอบ ทำงานในอาชีพที่ใช่” ณ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง

กิจกรรมการฝึกอบรมเรียนอย่างมีเป้าหมายชีวิต “ค้นหาอาชีพที่ชอบ ทำงานในอาชีพที่ใช่” ณ โรงเรียนรัษฎา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

กิจกรรมการฝึกอบรมเรียนอย่างมีเป้าหมายชีวิต “ค้นหาอาชีพที่ชอบ ทำงานในอาชีพที่ใช่” ณ โรงเรียนบางดีวิทยาคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

กิจกรรมการฝึกอบรมเรียนอย่างมีเป้าหมายชีวิต “ค้นหาอาชีพที่ชอบ ทำงานในอาชีพที่ใช่” ณ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

กิจกรรมการฝึกอบรมเรียนอย่างมีเป้าหมายชีวิต “ค้นหาอาชีพที่ชอบ ทำงานในอาชีพที่ใช่” ณ โรงเรียนวังวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง