ข่าวกิจกรรม

ประชุม คณะกรรมการการกลั่นกรองการตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน และเอกสารหลักฐานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ

11 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง และ นางอรทัย  เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล สวำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประชุม

8 มกราคม 2564 ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง และย้ยข้ราชการบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ครั้งที่ 1/2564

8 มกราคม 2564  เวลา 09.30 น.  นายปราโมทย์  เกี่ยวพันธ์  ศึกษาธิการจังหวัดตรัง  นางอรทัย  เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยข้าราชการ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  กำหนดประชุมคณะทำงานตรวจสอ

การขับเคลื่อนนโยบายการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพ (50 : 50)

วันนี้ (28 ก.พ. 63) นายปราโมทย์  เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง และนางสาวจริยา  เนียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และ ข้าราชการกลุ่มพัฒนาการศึกษา  จัดกิจกรรมในวันนี้ สืบเนื่องจากกระทรวงศึก

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด

16 ตุลาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง นำโดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด โดยมีนโยบายที่จะลดจำนวนเด็กและเยาวชนที่เสียชีวิตจากการจมน้ำ และเพื่อให้นักเ

รับรายงานตัว เพื่อเข้ารับบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

4 ตุลาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล รับรายงานตัว เพื่อเข้ารับบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 29 คน สังกัด สพป.ตรัง เขต 1 = 13 ราย สั

รับรายงานนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง นำโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล รับรายงานนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี เพื่อบร

โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

30 กันยายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง นำโดยนายประภาศ ขำแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เจ้าของโครางการ และคณะข้าราชการบุคลากร กลุ่มพัฒนาการศึกษา จัดประชุมโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการการศึกษาสำหร

กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน ภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นำโดย นางปุณยนุช อายุสุข ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน และบุคลากรในกลุ่ม ร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน ภาคใต้ ณ

ประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการดำเนินงานด้สนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

24 กันยายน 2562 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง มอบให้นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เป็นผู้อทนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการดำเนินงานด้สนการป้องกันและแก้ไข

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภูมิภาค

22 – 24 กันยายน 2562ทนายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง เข้าร่วมการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565) ภาค 6 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่