ข่าวกิจกรรม

16 มกราคม 2562 วันครู ครั้งที่ 63

25620114_ – Copy กำหนดการวันครู-ปี-2562-จังหวัดตรัง-แจ้งหน่วยง รายชื่อครูและบุคลากรดีเด่นรับรางวัลงานว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ภาค ก

ประกาศรายชื่อ ผอ.ประกาศผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก. ล่าสุด

บรรยากาศการรับสมัครคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อนวยการสถานศึกษา เมื่อวันที่ 3-9 ม.ค.62 มีผู้เข้ารับการสมัครสอบคัดเลือกจำนวน 150 คน

บรรยากาศการรับสมัครคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อนวยการสถานศึกษา เมื่อวันที่ 3-9 ม.ค.62 มีผู้เข้ารับการสมัครสอบคัดเลือกจำนวน 150 คน

โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

วันที่ 7 มกราคม 2562 เข้าร่วมกิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตร ประจำรุ่นที่ 1/61  “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตต

จำนวนผู้มาสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 7 มกราคม 2562

สถิติการมาสมัครสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สังกัด สพฐ.ปี 2561 วันที่ 3 มกราคม 2562

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ตามประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒

2_e-bidding+เอกสาร+(ซื้อ) (3) TOR คอม PDF

ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561

  หนังสือนำส่ง ประกาศรับสมัครฯ หลักสูตร ภาค ก ข และ ภาค ค ใบสมัครคัดเลือก (ไฟล์ word) ใบสมัครคัดเลือก  (ไฟล์ PDF) ประเมินพฤติกรรมจากผู้เกี่ยวข้อง ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน การประเมินผลสัมฤทธิ์ แบบปร

รับโล่เกียรติคุณและเข็มกลัด “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร”

27 ธันวาคม 2561 นางสุเมตตา ลิ่มอรุณ ครู คศ.1 โรงเรียนวังวิเศษ สพม.13 ได้รับโล่เกียรติคุณและเข็มกลัด”วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 33 ประจำป

ประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ปี 2562

26 ธันวาคม 2561  นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ปี 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง