ข่าวประกาศ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรื่อง ผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นักเรียนทุนโครงการทุกศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศฯ)

  คลิกเพื่อดู>>>>>>>>>>>>>>> ประกาศ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นักเรียนทุนโครงการทุกศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศฯ)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด>>>>>>>>>>>>ประกาศฯ

ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานลูกเสือ(นักจัดการงานทั่วไป) ศธจ.ตรัง

ตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป) ประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง จำนวน 1 อัต

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานลูกเสือ(นักจัดการงานทั่้วไป) ประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

รายละเอียด >>>>>>>>>คลิกเพื่ออ่านประกาศ

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ(นักจัดการงานทั่วไป) ประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

อ่านรายละเอียด คลิ๊ก »»»  รายละเอียดประกาศฯ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ใหม่เพิ่มเติมรายละเอียด)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ใหม่เพิ่มเติมรายละเอีย

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ ปี 2561

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561 สังกัดสำน

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2561 สังกัด สพฐ.

ประกาศครูผู้ช่วย 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 รายละเอียด >>>>>>>>>>>>>ประกาศ+บัญชีรายชื่อ