ข่าวประกาศ

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

1. ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.. 2563 (กศจ.ตรัง)_0001 2. ใบสมัครสอบครูผู้ช่วย (กศจ.ตรัง) ปี พ.ศ. 2563_0001 3. แบบหนังสือขออนุญาตมาสมัครสอบใหม่ (รับราชการอยู่แล้ว) 4. แบบหนังสือขอรับรองหน่วยกิตจ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ข และภาค ค ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ข และภาค ค ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึ

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ตรัง เขต 1

ประกาศ กศจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย โอนฯ สพป.ตรัง เขต 1   แนบท้ายประกาศ 30 มิ.ย. 63 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย โอนฯ สพป.ตรัง เขต 1

ประกาศ กศจ. ตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและไม่มีสิทธิสอบ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบ บัญชีแนบท้ายผู้มิสิทธิสอบและผู้ไม่มีสิทธิสอบ

ประกาศ กศจ.ตรัง กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

ประกาศ กำหนดการสอบคัดเลือกฯ รอง ผอ.สถานศึกษา..

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ขอแจ้งแนวทางในการปฏิบัติการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลละแต่งตั้งให้เข้ารับราชการฯตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2563 เพื่อป้องกันการระบาดและแพร่กระจาย ของโรคโควิค-19

เพื่อให้การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประกาศ กศจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือก..ฯ ต.ครูผู้ช่วย (เหตุพิเศษ)_0001 2. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ_0001 3. แบบตรวจสอบหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบการสมัครคัดเลือกฯ ต.ครูผู้ช่วย (เหตุพิเศษ) พ.ศ. 2563_0001 4. มาตรการป

ประกาศ กศจ. รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2562 สังกัด สพม. 13

⇒ประกาศ รับสมัครฯ ทุน สควค._0001

เรื่อง การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุประจำปี 2563

โดยให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนในสังกัด  ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในเดือนกันยายน 2563 ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563 ณ สถานศึ

ประกาศ กศจ. ตรัง เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้โดยวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (บัญชี กศจ. ปทุมธานี)

ประกาศ กศจ. ณ วันที่ 14 พ.ค.2563(ปทุมธานี)_0001