ข่าวประกาศ

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง ชะลอการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง ชะลอการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564  

ประกาศ กศจ.ตรัง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

ประกาศ กศจ.ตรัง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ.   ⇒ht

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก https://drive.google.com/file/d/13v2bELs47Cvt61pO0h1kfialoGIo7Xnm/view?usp=sharing   บัญชีรายชื่อแนบท้าบประกาศฯ https://drive.google.com/fil

ประกาศ กศจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) (ทั่วไป เป็น วิชาการ).. ใบสมัคร

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ประกาศ กศจ. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกฯ ครูผู้ช่วย(เหตุพิเศษ) ปี2564สังกัด-สพฐ. ใบสมัคร แบบเอกสารภาคผนวก

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

ประกาศ รับสมัคร ฯตง 2 (อ9 อ39 อ42) เอกสารแนบท้าย 2.2 (ว 29) เกณฑ์ประเมิน เอกสารแนบท้าย-1.1-ว-30-ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย-1.2-ว-29-ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย-2.1-ว-30-เกณฑ์ประเมิน เอกสารแนบท้าย-3-แนวคิด

ประกาศ เรื่อง ตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัด สพม.13

ด้วย สพม.13 มีตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดตามประกาศดังแนบ >>> ประกาศ <<<

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่งตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาฯและโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น 38 ค(2) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ประกาศ  

ประกาศ ศธจ.ตรัง เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ใน ศธจ.ตรัง

ยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกบุคคลฯลูกจ้าง ใน ศธจ.ตรัง

ประกาศ กศจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพป.ตรัง เขต 1

ประกาศฯ รับเปลลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ฯ สพป.ตรัง เขต 1 (อ.8)_0001 เอกสารแนบท้าย-1.1-ว-30-ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย-1.2-ว-29-ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย-2.1-ว-30-เกณฑ์ประเมิน เอกสารแนบท้าย 2.2 (ว 29) เกณฑ์ประเมิน