ข่าวประกาศ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศ รับสมัครครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เหตุพิเศษ) แบบฟอร์ม ประกอบการสมัคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เหตุพิเศษ)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สังกัด สพม.13

ประกาศรับสมัคร เขต 13 เอกสารแนบท้าย 1.1 (ว 30) ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย 1.2 (ว 29) ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย 2.1 (ว 30) เกณฑ์ประเมิน เอกสารแนบท้าย 2.2 (ว 29) เกณฑ์ประเมิน เอกสารแนบท้าย 3 (แนวคิด)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ตรัง เขต 2

ประกาศรับสมัคร เขต 2 เอกสารแนบท้าย 1.1 (ว 30) ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย 1.2 (ว 29) ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย 2.1 (ว 30) เกณฑ์ประเมิน เอกสารแนบท้าย 2.2 (ว 29) เกณฑ์ประเมิน เอกสารแนบท้าย 3 (แนวคิด)

ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป. ตรัง เขต 1

ประกาศผล ชพ. 38 ค.(2) เขต 1_0001

ประกาศ กศจ. ตรัง เรื่อง ขึ้นบัญชีตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยวิธีการนำรายชื่อฯ (จาก กศจ. กระบี่)

ประกาศขึ้นบัญชี จาก กศจ. กระบี่ (update)_0001

ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยวิธีการนำรายชื่อฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (จาก กศจ.ชุมพร)

ประกาศ กศจ.ตรัง ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นำรายชื่อ กศจ.ชุมพร)_

ประกาศ กศจ. ตรัง ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยวิธีการนำรายชื่อฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (บัญชี กศจ.นครศรีธรรมราช)

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จาก-กศจ.นครศรีธรรมราช-ไปขึ้นบัญชี-กศจ.-ตรัง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สพป.ตรัง เขต 1

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ระดับชำนาญการพิเศษ สพป. ตรัง 1

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการพลเรือนสามัญ โอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค.(2) สพป.ตรัง เขต1

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการพลเรือนสามัญ โอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

ประกาศรายชื่อฯ