ข่าวประกาศ

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง แก้ไขประกาศ (ประกาศขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2564)

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง แก้ไขประกาศ https://drive.google.com/file/d/1PQbOtqtWH8WMHdZfr1tQGdeagmwiqrVE/view?usp=sharing

ประกาศ กศจ.ตรัง ขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

  ประกาศ กศจ.ตรัง ขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 &nb

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง แนวทางการดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ในสภาวการณ์แพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวทางการดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ในสภาวการณ์แพร่

ประกาศ กศจ.ตรัง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุน https://drive.google.com/file/d/1SBRFRvvBx6q2PEGGrST57aoEBgUcDlXQ/view?usp=sharing

ประกาศ กศจ.ตรัง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 (รอบ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2) https://drive.google.com/file/d/1v2owYJa7h1-1MBmrT5IokTqisU7KFtkt/view?usp=sharing

ประกาศ กศจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพป.ตรัง เขต 1

ประกาศ กศจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ฯ https://drive.google.com/file/d/1vFDioDhYY9IBMOB6hAWYVNQqvPbtRl9C/view?usp=sharing   เอกสารแนบ 1 https://drive.google.com/file/

ประกาศรายชื่อผู็มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง

ประกาศ ผู้ทรง กศจ.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข มาตราฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และสิทธิสอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษาการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

กดลิงค์ https://drive.google.com/file/d/1X0GGoGDdc82VKrFBRMPOaOg0QatYKz4l/view?usp=sharing เพิ่มเติม เพิ่มเติม รายละเอียดแนบท้ายประกาศ ฯ

ประกาศ กศจ.ตรัง รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2) https://drive.google.com/file/d/1BVd-3xMDD09sHjWT8VwRC84QwtjB7ztB/view?usp=sharing

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 1

ประกาศรับสมัคร https://drive.google.com/file/d/1jJljq57PGcQRQxh71wu1oNkPu_Ikurbx/view?usp=sharing   แบบฟอร์ม 1-3 ท้ายประกาศ https://drive.google.com/file/d/17HGC7wkLqXpYCghKZ7ZYDPxq24fSJJgW/view?