ข่าวประกาศ

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้โดยวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ฯ (กศจ.สตูล)

  วิชาเอกสังคม https://drive.google.com/file/d/1EXYGgAtogs_KyZT0-Q3yLniOsAFmvZEI/view?usp=sharing   วิชาเอกอุตสาหกรรมไฟฟ้า https://drive.google.com/file/d/1CA82UUYDl9ik9FrUtU6NKAMPb0tdYRp3/v

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2565

  ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2565   https://drive.google.com/file/d/1VwJF4ut294q

การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชี กศจ. ของท่าน ⇓⇓ หนังสือ 1618 ลว. 27 ก.ค.65 นำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ฯ  

ประกาศ กศจ.ตรัง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินด้านผลงาน และมีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2565

  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินด้านผลงาน และมีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ตำแหน่งศึกษานิ

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น ต.แหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2565 https://drive.google.com/file/d/1w3DNRP7Kveyc5QlQvwiyXwpUfoGzOz7n/view?usp

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2565

ประกาศ รับสมัคร ศน.ปี 65 https://drive.google.com/file/d/1WnUW-H8EcUg0R3bV7QW0j1aRzHo6btmT/view?usp=sharing

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศโรงเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศ ศธจ.ตรัง เรื่อง รับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อกศจ. รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

ประกาศรับสมัคร https://drive.google.com/file/d/1cup2y-XZNo8GLNOct5yRkBgncl4UYUrD/view?usp=sharing   เอกสารแนบท้าย-1.1-ว-30-ใบสมัคร https://drive.google.com/file/d/13PLqy5VSFJlpTLAIW2kaRaTBOm0BnZf

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง แก้ไขประกาศ (ประกาศขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2564)

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง แก้ไขประกาศ https://drive.google.com/file/d/1PQbOtqtWH8WMHdZfr1tQGdeagmwiqrVE/view?usp=sharing