ข่าวประกาศ

ประกาศฯ ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ในจังหวัดตรัง ประจำปี 2564

1.ประกาศฯผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภาในจังหวัดตรัง ประจำปี 2564 2.ประกาศฯผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับรางวัล “คุรุสด

ประกาศ กศจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.ตรัง เขต 1

ประกาศ กศจ. รับสมัครเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ ตง.1 (อ 8)_0001 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 38 ค. (2) แบบฟอร์ม 1-3 ท้ายประกาศ

ประกาศ กศจ. ตรัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพป.ตรังเขต 1

ประกาศ กศจ. รับสมัคร ฯ เปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนฯ ตง.1 (อ10)_0001 เอกสารแนบท้าย-1.1-ว-30-ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย-1.2-ว-29-ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย-2.1-ว-30-เกณฑ์ประเมิน เอกสารแนบท้าย 2.2 (ว 29) เกณฑ์ประเมิน

ประกาศ กศจ.ตรัง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน https://drive.google.com/file/d/1gTlANGchvX_1t_ZiaumlbycYrSDgNngE/view?usp=sharing วิชาเอกคณิตศาสตร์ https://drive.google.com/file/d/1NAOQBTHS0b1xUtfqM7HApqkoUzox2OQ

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

1. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 2. ว13-2564 3. หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6-316 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564_0001

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง “ผลการคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาฯ ปี 2564 รับเกียรติบัตรระดับจังหวัด”

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรื่อง คัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ผู้ที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกและผ่านเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลเสมาพิทักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ ป

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อสถานศึกษา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สพป.ตรัง เขต 2

ประกาศรับสมัคร เอกสารแนบท้าย-1.1-ว-30-ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย-1.2-ว-29-ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย-2.1-ว-30-เกณฑ์ประเมิน เอกสารแนบท้าย 2.2 (ว 29) เกณฑ์ประเมิน เอกสารแนบท้าย-3-แนวคิด

ประกาศ ผลการคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศ ผลการคัดเลือก

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง ชะลอการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง ชะลอการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564