ข่าวประกาศ

ประกาศ เรื่อง ตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัด สพม.13

ด้วย สพม.13 มีตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดตามประกาศดังแนบ >>> ประกาศ <<<

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่งตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาฯและโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น 38 ค(2) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ประกาศ  

ประกาศ ศธจ.ตรัง เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ใน ศธจ.ตรัง

ยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกบุคคลฯลูกจ้าง ใน ศธจ.ตรัง

ประกาศ กศจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพป.ตรัง เขต 1

ประกาศฯ รับเปลลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ฯ สพป.ตรัง เขต 1 (อ.8)_0001 เอกสารแนบท้าย-1.1-ว-30-ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย-1.2-ว-29-ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย-2.1-ว-30-เกณฑ์ประเมิน เอกสารแนบท้าย 2.2 (ว 29) เกณฑ์ประเมิน

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพป.ตรัง เขต 2

ประกาศฯ รับเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ฯ สพป.ตรัง เขต 2_0001 เอกสารแนบท้าย-1.1-ว-30-ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย-1.2-ว-29-ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย-2.1-ว-30-เกณฑ์ประเมิน เอกสารแนบท้าย 2.2 (ว 29) เกณฑ์ประเมิน เอกสารแ

ประกาศสำนักงานศึกษาการจังหวัดตรัง เรื่อง การเลิกกิจการโรงเรียนสว่างราษฎร์วิทยา อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ประกาศสำนักงานศึกษาการจังหวัดตรัง เรื่อง การเลิกกิจการโรงเรียนสว่างราษฎร์วิทยา อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ประกาศฯ แจ้งเจ้าหนี้ เรื่องเลิกกิจการรร

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับ ปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น กรณีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ประกาศ กศจ. ตรัง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพม.13

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกฯ 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนเป็น ชพ. สพม.13 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 38 ค. (2)

ประกาศ กศจ. ตรัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพม.13

ประกาศ เปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย โอน 38 ค.(2) สพม. 13_0001 เอกสารแนบท้าย-1.1-ว-30-ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย-1.2-ว-29-ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย-2.1-ว-30-เกณฑ์ประเมิน เอกสารแนบท้าย 2.2 (ว 29) เกณฑ์ประเมิน เอกสารแน

ประกาศ กศจ.ตรัง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ข ความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค .