ข่าวประกาศ

เปิดให้ผู้สมัครสอบฯ ต.ครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษฯ) รับเอกสารประกอบการสมัครสอบฯ (กรณีพิเศษฯ) จ.ตรัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุกท่านที่สมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษฯ สามารถขอรับเอกสารประเมินประวัติและผลงานฯ และบัญชีเงินคุมนอกงบประมาณคืน ได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สนง.ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2562 สังกัด ศธจ.ตรัง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ ปี พ.ศ. 2562_0001  

ประกาศ กศจ.ตรัง ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ขอนำรายชื่อ จาก กศจ.พังงา)

ประกาศขึ้นบัญชีฯ ต.ครูผู้ช่วย จาก กศจ. พังงา (เอกชีววิทยา)..

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562

ประกาศผลคัดเลือก ศน. สังกัด สพฐ. ปี 2562   บัญชีแนบท้ายประกาศผลคัดเลือก ศน. สังกัด สพฐ. ปี 2562_0001

ประกาศ กศจ. ตรัง เรื่อง รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัด สพป.ตรัง เขต 2

1. ประกาศผล การคัดเลือกฯ 2. บัญชีแนบท้าย

ประกาศ กศจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

ประกาศ รับสมัคร ผอ.กลุ่มบุคคล สพป.ตรัง เขต 2_0002 แบบฟอร์ม 1-3 ท้ายประกาศ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 38 ค. (2)

ประกาศ กศจ. รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อ ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

ประกาศผล ย้าย โอน สพม. 13 ประกาศผล ย้าย โอน สพป.ตรัง เขต 2  

ประกาศ กศจ.ตรัง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ต.ครูผู้ช่วย (เหตุพิเศษ) ปี พ.ศ.2562

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.

ประกาศรายชื่อผู้สิทธเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.

ประกาศ กศจ. รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อ ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป. ตรัง เขต 2 และ สพม. 13

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ย้าย โอน 38 (2) สพป.ตรัง เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ย้าย โอน 38 ค.(2) สพม. 13