ข่าวประกาศ

ประกาศ กศจ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัด สพม.13

⇒ประกาศ รับย้าย อ.1 สพม.13_0001 ⇒ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 38 ค. (2) ⇒แบบฟอร์ม 1-3 ท้ายประกาศ

ประกาศ กศจ.ตรัง การขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยวิธีการนำบัญชีรายชื่อฯ (จาก กศจ.กระบี่)

ประกาศขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย.. (นำรายชื่อ กศจ.กระบี่)_0001

ประกาศ กศจ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563

ประกาศรับสมัครคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ โดยวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (จาก กศจ.สตูล)

ประกาศขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นำรายชื่อ กศจ.สตูล)_0001

ประกาศ กศจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัด สพป.ตรัง เขต 2

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกฯ นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ สพป.ตง.2_0001 แบบฟอร์ม 1-3 ท้ายประกาศ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 38 ค. (2)

ประกาศ กศจ. ตรัง เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้โดยวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตรัง

กศจ.สตูล กศจ.นครศรีธรรมราช กศจ.สุราษฎร์ธานี

ประกาศ กศจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและ แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ตรัง เขต 2

ประกาศ_0001 รายละเอียดมาตรฐานตำแหน่ง เอกสารแนบท้าย 1.1 (ว 30) ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย 1.2 (ว 29) ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย 2.1 (ว 30) เกณฑ์ประเมิน เอกสารแนบท้าย 2.2 (ว 29) เกณฑ์ประเมิน เอกสารแนบท้าย 3 (แนวค

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้าย และหรือเลื่อน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ต. นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก-ชพ.)_0001 2.ปฏิทิน 3. แบบฟอร์ม 1-3 ท้ายประกาศ 4.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 38 ค. (2) 5. รายละเอียดคุณสมบัติแนบท้าย

ประกาศขึ้นบัญชีฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการทุนรัฐบาลนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) สพม.13 (ตรัง)

ประกาศขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นักศึกษาทุน สควค.)_0001

ประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ฯ โดยวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เอกภาษาไทย)

การขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เอกภาษาไทย)