ข่าวประกาศ

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยวิธีการนำบัญชี ฯ (กศจ.กระบี่)

ประกาศขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นำรายชื่อ กศจ.กระบี่)

ประกาศ กศจ. ตรัง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562 สังกัด ศธจ.ตรัง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562 (ตำแหน่งครูผู้ช่วย)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกนักศึกษาทุนฯ โครงการผลิตครูเพ่ื่อท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562

เปิดให้ผู้สมัครสอบฯ ต.ครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษฯ) รับเอกสารประกอบการสมัครสอบฯ (กรณีพิเศษฯ) จ.ตรัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุกท่านที่สมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษฯ สามารถขอรับเอกสารประเมินประวัติและผลงานฯ และบัญชีเงินคุมนอกงบประมาณคืน ได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สนง.ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2562 สังกัด ศธจ.ตรัง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ ปี พ.ศ. 2562_0001  

ประกาศ กศจ.ตรัง ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ขอนำรายชื่อ จาก กศจ.พังงา)

ประกาศขึ้นบัญชีฯ ต.ครูผู้ช่วย จาก กศจ. พังงา (เอกชีววิทยา)..

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562

ประกาศผลคัดเลือก ศน. สังกัด สพฐ. ปี 2562   บัญชีแนบท้ายประกาศผลคัดเลือก ศน. สังกัด สพฐ. ปี 2562_0001

ประกาศ กศจ. ตรัง เรื่อง รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัด สพป.ตรัง เขต 2

1. ประกาศผล การคัดเลือกฯ 2. บัญชีแนบท้าย

ประกาศ กศจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

ประกาศ รับสมัคร ผอ.กลุ่มบุคคล สพป.ตรัง เขต 2_0002 แบบฟอร์ม 1-3 ท้ายประกาศ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 38 ค. (2)

ประกาศ กศจ. รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อ ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

ประกาศผล ย้าย โอน สพม. 13 ประกาศผล ย้าย โอน สพป.ตรัง เขต 2