ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561

 

หนังสือนำส่ง

ประกาศรับสมัครฯ

หลักสูตร ภาค ก ข และ ภาค ค

ใบสมัครคัดเลือก (ไฟล์ word)

ใบสมัครคัดเลือก  (ไฟล์ PDF)

ประเมินพฤติกรรมจากผู้เกี่ยวข้อง

ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน

การประเมินผลสัมฤทธิ์

แบบประเมินสัมฤทธิผล

 

 

 

About The Author

รพิพรรณ สุขสง