Monthly Archives: | กุมภาพันธ์, 2019

ประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้โดยวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ (จ.กระบี่) ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพท.จังหวัดตรัง

ประกาศนำรายชื่อ-กระบี่-26-ก.พ.62

แจ้งผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่สมควรได้รับการพิจารณารับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

รางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ ปี พ.ศ.2561

กลุ่มพัฒนาการศึกษาร่วมกันนิทรรศการวันการศึกษาเอกชน


Error 404 - Not Found

&w=679&h=260&zc=1&q=100" alt="กลุ่มพัฒนาการศึกษาร่วมกันนิทรรศการวันการศึกษาเอกชน" title="กลุ่มพัฒนาการศึกษาร่วมกันนิทรรศการวันการศึกษาเอกชน" />

กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังร่่วมจัดนิทรรศการตรังสถานเอกชนในภาคใต้ จัดการแข่งขันทักษะวิชาการวันการศึกษาเอกชน ภาคใต้ ครั้งที่ 3 “เปิดโลกการศึกษา” ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภา

ประมวลภาพกิจจกรรม การประเมิน ภาค ค เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

9 กุมภาพันธ์ 2562 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง และกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ตามประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2

 TOR คอม 2   ประกาศ e-bidding คอมพิวเตอร์ครั้งที่ 2