Monthly Archives: | พฤษภาคม, 2020

เรื่อง การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุประจำปี 2563

โดยให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนในสังกัด  ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในเดือนกันยายน 2563 ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563 ณ สถานศึ

ประกาศ กศจ. ตรัง เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้โดยวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (บัญชี กศจ. ปทุมธานี)

ประกาศ กศจ. ณ วันที่ 14 พ.ค.2563(ปทุมธานี)_0001