Monthly Archives: | มิถุนายน, 2020

ประกาศ กศจ. ตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและไม่มีสิทธิสอบ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบ บัญชีแนบท้ายผู้มิสิทธิสอบและผู้ไม่มีสิทธิสอบ

ประกาศ กศจ.ตรัง กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

ประกาศ กำหนดการสอบคัดเลือกฯ รอง ผอ.สถานศึกษา..

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ขอแจ้งแนวทางในการปฏิบัติการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลละแต่งตั้งให้เข้ารับราชการฯตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2563 เพื่อป้องกันการระบาดและแพร่กระจาย ของโรคโควิค-19

เพื่อให้การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประกาศ กศจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือก..ฯ ต.ครูผู้ช่วย (เหตุพิเศษ)_0001 2. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ_0001 3. แบบตรวจสอบหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบการสมัครคัดเลือกฯ ต.ครูผู้ช่วย (เหตุพิเศษ) พ.ศ. 2563_0001 4. มาตรการป

ประกาศ กศจ. รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2562 สังกัด สพม. 13

⇒ประกาศ รับสมัครฯ ทุน สควค._0001