Daily Archives: | มิถุนายน 8th, 2020

ประกาศ กศจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือก..ฯ ต.ครูผู้ช่วย (เหตุพิเศษ)_0001 2. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ_0001 3. แบบตรวจสอบหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบการสมัครคัดเลือกฯ ต.ครูผู้ช่วย (เหตุพิเศษ) พ.ศ. 2563_0001 4. มาตรการป