Daily Archives: | มิถุนายน 11th, 2020

ประกาศ กศจ.ตรัง กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

ประกาศ กำหนดการสอบคัดเลือกฯ รอง ผอ.สถานศึกษา..

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ขอแจ้งแนวทางในการปฏิบัติการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลละแต่งตั้งให้เข้ารับราชการฯตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2563 เพื่อป้องกันการระบาดและแพร่กระจาย ของโรคโควิค-19

เพื่อให้การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย