Monthly Archives: | เมษายน, 2020

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ตรัง เขต 1

⇒ประกาศผลการคัดเลือก

รับสมัครงาน!!! ตำแหน่งนักการภารโรง

รับสมัครนักการภารโรง