Monthly Archives: | มีนาคม, 2020

ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและ แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ตรัง เขต 1

⇒ รายชื่อผู้มีสิทธิ์

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่ง รอง ผอ.รร. สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

ศจ.ตรัง การขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยวิธีการนำบัญชีรายชื่อฯ (กศจ.กระบี่ คอมพิวเตอร์,ภาษาจีน,สังคมศึกษา,วิทยาศาสตร์ทั่วไป,ฟิสิกส์)

ประกาศขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นำรายชื่อ กศจ.กระบี่ 5 เอกวิชา)_0001

ผลการพิจารณาการย้าย ตำแหน่ง ครู (กรณีปกติ) จำนวน 53 ราย

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง(ผลการย้ายครู 2563)

ประกาศ กศจ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ตรัง เขต 1

ประกาศรับสมัคร 38 ค.(2) เขต 1_0001 เอกสารแนบท้าย 1.1 (ว 30) ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย 1.2 (ว 29) ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย 2.1 (ว 30) เกณฑ์ประเมิน เอกสารแนบท้าย 2.2 (ว 29) เกณฑ์ประเมิน เอกสารแนบท้าย 3 (แนวคิด

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

แก้ประกาศรับสมัคร รอง ผอ.สถานศึกษา_0001

ประกาศ กศจ.ตรัง การขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยวิธีการนำบัญชีรายชื่อฯ (กศจ.กรุงเทพ))

⇒ประกาศขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นำรายชื่อ กศจ.กรุงเทพ)_0001

สรุปจำนวนผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

ประกาศ กศจ.ตรัง การขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยวิธีการนำบัญชีรายชื่อฯ (กศจ.นครศรีธรรมราช)

⇒ประกาศขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นำรายชื่อ กศจ.นครศรีธรรมราช)_0001

ประกาศ กศจ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพม.13

⇒ประกาศรับสมัคร ย้าย โอน 38 ค.(2) สพม. 13_0001 ⇒เอกสารแนบท้าย 1.1 (ว 30) ใบสมัคร ⇒เอกสารแนบท้าย 1.2 (ว 29) ใบสมัคร ⇒เอกสารแนบท้าย 2.1 (ว 30) เกณฑ์ประเมิน ⇒เอกสารแนบท้าย 2.2 (ว 29)เกณฑ์ประเมิน ⇒เอกสารแ