Daily Archives: | มีนาคม 11th, 2020

ประกาศ กศจ.ตรัง การขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยวิธีการนำบัญชีรายชื่อฯ (กศจ.กรุงเทพ))

⇒ประกาศขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นำรายชื่อ กศจ.กรุงเทพ)_0001

สรุปจำนวนผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

ประกาศ กศจ.ตรัง การขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยวิธีการนำบัญชีรายชื่อฯ (กศจ.นครศรีธรรมราช)

⇒ประกาศขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นำรายชื่อ กศจ.นครศรีธรรมราช)_0001