Daily Archives: | มีนาคม 20th, 2020

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่ง รอง ผอ.รร. สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

ศจ.ตรัง การขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยวิธีการนำบัญชีรายชื่อฯ (กศจ.กระบี่ คอมพิวเตอร์,ภาษาจีน,สังคมศึกษา,วิทยาศาสตร์ทั่วไป,ฟิสิกส์)

ประกาศขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นำรายชื่อ กศจ.กระบี่ 5 เอกวิชา)_0001