Daily Archives: | มีนาคม 10th, 2020

ประกาศ กศจ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพม.13

⇒ประกาศรับสมัคร ย้าย โอน 38 ค.(2) สพม. 13_0001 ⇒เอกสารแนบท้าย 1.1 (ว 30) ใบสมัคร ⇒เอกสารแนบท้าย 1.2 (ว 29) ใบสมัคร ⇒เอกสารแนบท้าย 2.1 (ว 30) เกณฑ์ประเมิน ⇒เอกสารแนบท้าย 2.2 (ว 29)เกณฑ์ประเมิน ⇒เอกสารแ

ประกาศ กศจ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัด สพม.13

⇒ประกาศ รับย้าย อ.1 สพม.13_0001 ⇒ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 38 ค. (2) ⇒แบบฟอร์ม 1-3 ท้ายประกาศ