Daily Archives: | มีนาคม 4th, 2020

ประกาศ กศจ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563

ประกาศรับสมัครคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563