Monthly Archives: | กุมภาพันธ์, 2020

การขับเคลื่อนนโยบายการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพ (50 : 50)

วันนี้ (28 ก.พ. 63) นายปราโมทย์  เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง และนางสาวจริยา  เนียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และ ข้าราชการกลุ่มพัฒนาการศึกษา  จัดกิจกรรมในวันนี้ สืบเนื่องจากกระทรวงศึก

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ โดยวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (จาก กศจ.สตูล)

ประกาศขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นำรายชื่อ กศจ.สตูล)_0001

ประชาสัมพันธ์ โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ

1 1 ลส. หลักเกณฑ์โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 2 scout ใบสมัครโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 3 3 ลส. แบบรายงานการดำเนินงานในสถานศึกษา

ประกาศ กศจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัด สพป.ตรัง เขต 2

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกฯ นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ สพป.ตง.2_0001 แบบฟอร์ม 1-3 ท้ายประกาศ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 38 ค. (2)

เล่มรายงานผล 62

2. คำนำ สารบัญ 3. บทสรุปผู้บริหาร 4. ส่วนที่1-4และภาคผนวก        

ประกาศ กศจ. ตรัง เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้โดยวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตรัง

กศจ.สตูล กศจ.นครศรีธรรมราช กศจ.สุราษฎร์ธานี