Monthly Archives: | พฤศจิกายน, 2020

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2563 (รอบ 2).

ประกาศ กศจ.ตรัง ผู้ผ่านการคัดลือก แนบท้ายประกาศ กศจ.27 พ.ย.63_0001

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2563 (รอบ 2)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ_0001

ประกาศ กศจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัด สพป.ตรัง เขต 2

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกฯ เพื่อย้ายตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่มแผนฯ) ตง.2 แบบฟอร์ม 1-3 ท้ายประกาศ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 38 ค. (2)

ประกาศ กศจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สพป.ตรัง เขต 2

ประกาศรับสมัครบุคคล-เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง-ย้าย-โอน-สังกัด-สพป.ตง.2 เอกสารแนบท้าย 2.2 (ว 29) เกณฑ์ประเมิน เอกสารแนบท้าย-1.1-ว-30-ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย-1.2-ว-29-ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย-2.1-ว-30-เกณฑ์ประเมิน

ประกาศ สพป.ตรัง เขต 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อตำแหน่งผู้บริหารว่างเพิ่มเติม

ประกาศ สพป.ตรัง เขต 2 เรื่อง ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่างเพิ่มเติม

ประกาศ กศจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

ประกาศรับสมัครฯ 38 ค.(2) เหตุพิเศษ_0001 ใบสมัครสอบแข่งขัน ปี 2563 แนบ 1 -3 _ประกาศ แนบ 4 _ประกาศ_0001

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2563 (รอบ 2)

ประกาศรับสมัครฯ นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ใบสมัครครูพัฒนาท้องถิ่น