Monthly Archives: | ตุลาคม, 2020

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ. ศ. 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการค

ประกาศ กศจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ตรัง เขต 1

ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน สังกัด สพป.ตง.1.. เอกสารแนบท้าย 1.1 (ว 30)ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย 1.2 (ว 29) ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย 2.1 (ว 30) เกณฑ์ประเมิน เอกสารแนบท้าย 2.2 (ว 29) เกณฑ์

จังหวัดตรัง ขอขยายระยะเวลาเสนอรายชื่อครู ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 สามารถเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2563

ประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่  4 ปี 2564 https://drive.google.com/file/d/1VcT_pRrtALoXoHrLuLWgbFrCDgvwNGP-/view?usp=sharing แบบเสนอชื่อ “ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ