Daily Archives: | ตุลาคม 20th, 2020

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ. ศ. 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการค