Daily Archives: | ตุลาคม 7th, 2020

จังหวัดตรัง ขอขยายระยะเวลาเสนอรายชื่อครู ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 สามารถเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2563

ประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่  4 ปี 2564 https://drive.google.com/file/d/1VcT_pRrtALoXoHrLuLWgbFrCDgvwNGP-/view?usp=sharing แบบเสนอชื่อ “ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ