Monthly Archives: | กันยายน, 2020

ประกาศ กศจ. ตรัง เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2563 สังกัด สพฐ.

ประกาศ กศจ.ตรัง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2563

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 ( รอบที่ 1 ) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

รายละเอียดของตัวประกาศ โปรดกดดูด้านล่าง https://drive.google.com/file/d/1Ev1sGbYquTZccNPu9D7AKrFLBDbexue6/view?usp=sharing

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวประกาศ กดดูรายละเอียดด้านล่าง https://drive.google.com/file/d/1KjN8-rzJTF2oVP7Zpx_S7cpdM7BNzc4V/view?usp=sharing    

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 และแจ้งรายละเอียดสถานที่ วัน เวลา ในการสอบสัมภาษณ์ ภาค ค

แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสอทธิสอบภาค-ค-ครูผู้ช่วย หมายเหตุ  ประกาศฉบับนี้ เป็นการประกาศแจ้งรายละเอียด วัน เวลา และสถานที่ การสอบประเมิน ภาค ค

ประกาศ กศจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2563

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

แก้ไขประกาศตำแหน่งว่างรองฯ_0001

ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อครู ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564

ประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่  4 ปี 2564 https://drive.google.com/file/d/1VcT_pRrtALoXoHrLuLWgbFrCDgvwNGP-/view?usp=sharing แบบเสนอชื่อ “ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ ภาค ก และ ภาค ข (กศจ.ตรัง) .. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ ภาค ก และ ภาค ข ..