Daily Archives: | กันยายน 7th, 2020

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ ภาค ก และ ภาค ข (กศจ.ตรัง) .. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ ภาค ก และ ภาค ข ..