Monthly Archives: | สิงหาคม, 2020

ประกาศ กศจ.ตรัง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กรณีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพฐ.

ประกาศ กศจ.ตรัง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กรณีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพฐ.   

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

ประกาศผลรอง ผอ.สถานศึกษา

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “เลขาธิการคุรุสภา” ระหว่างวันที่ 5 – 14 สิงหาคม 2563

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “เลขาธิการคุรุสภา” ระหว่างวันที่ 5 – 14 สิงหาคม 2563 http://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/07/20521/

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ https://drive.google.com/file/d/1IWqwYzMgDDvwf2jNOOXuCfI6hbHI88vG/view?usp=sharing คณิตศาสตร์ https://drive.google.com/file/d/1-wJHa91eXyToviiXp_Et8I4gacHU1axM/view?usp=shar