Daily Archives: | กันยายน 9th, 2020

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

แก้ไขประกาศตำแหน่งว่างรองฯ_0001

ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อครู ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564

ประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่  4 ปี 2564 https://drive.google.com/file/d/1VcT_pRrtALoXoHrLuLWgbFrCDgvwNGP-/view?usp=sharing แบบเสนอชื่อ “ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ