Monthly Archives: | มีนาคม, 2021

ประกาศ กศจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) (ทั่วไป เป็น วิชาการ).. ใบสมัคร

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ประกาศ กศจ. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกฯ ครูผู้ช่วย(เหตุพิเศษ) ปี2564สังกัด-สพฐ. ใบสมัคร แบบเอกสารภาคผนวก

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

ประกาศ รับสมัคร ฯตง 2 (อ9 อ39 อ42) เอกสารแนบท้าย 2.2 (ว 29) เกณฑ์ประเมิน เอกสารแนบท้าย-1.1-ว-30-ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย-1.2-ว-29-ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย-2.1-ว-30-เกณฑ์ประเมิน เอกสารแนบท้าย-3-แนวคิด

ประชาสัมพันธ์ เปิดสอนวิชาชีพสำหรับคนพิการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เปิดสอนวิชาชีพสำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่งกายแห่งแรกของประเทศ รายละเอียด ดังนี้ >>>วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่<<<