Monthly Archives: | กุมภาพันธ์, 2021

ตรวจราชการและติดตามประเมินผล การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

23 กุมภาพันธ์ 2564 นายปราโมทย์  เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง นางอรทัย  เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยข้าราชการบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมต้อนรับ นายวัลลพ สงวนนาม ผู้

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สื่อภาพยนต์และวีดิทัศน์รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) และการใช้ชีวิตตามวิถี “ความปกติใหม่” (New Normal) ในมิติทางวัฒนธรรม

วีดิโอรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภาพยนตร์สั้น รณรงค์การใช้ชีวิตตามวิถี “ความปกติใหม่” Animation รณรงค์ต้าน COVID-19

ลงพื้นที่กำกับติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

17 กุมภาพันธ์ 2564 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง นางอรทัย เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรังพร้อมคณะผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมต้อนรับนายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรว

ตรวจพื้นที่ก่อสร้างโรงเรียน ตามนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษา โรงเรียน stand alone

17 กพ.64 เวลา 13.00 น. ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านเกาะมุก สพป. ตรัง เขต 2 ตรวจพื้นที่ก่อสร้างโรงเรียน ตามนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษา โรงเรียน stand alone

ประกาศ เรื่อง ตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัด สพม.13

ด้วย สพม.13 มีตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดตามประกาศดังแนบ >>> ประกาศ <<<

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่งตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาฯและโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น 38 ค(2) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ประกาศ  

ประกาศ ศธจ.ตรัง เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ใน ศธจ.ตรัง

ยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกบุคคลฯลูกจ้าง ใน ศธจ.ตรัง