Monthly Archives: | มกราคม, 2021

ประกาศ กศจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพป.ตรัง เขต 1

ประกาศฯ รับเปลลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ฯ สพป.ตรัง เขต 1 (อ.8)_0001 เอกสารแนบท้าย-1.1-ว-30-ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย-1.2-ว-29-ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย-2.1-ว-30-เกณฑ์ประเมิน เอกสารแนบท้าย 2.2 (ว 29) เกณฑ์ประเมิน

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพป.ตรัง เขต 2

ประกาศฯ รับเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ฯ สพป.ตรัง เขต 2_0001 เอกสารแนบท้าย-1.1-ว-30-ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย-1.2-ว-29-ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย-2.1-ว-30-เกณฑ์ประเมิน เอกสารแนบท้าย 2.2 (ว 29) เกณฑ์ประเมิน เอกสารแ

ประชุมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand alone.

24ม. ค64 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง นางอรทัย เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมการติดตามการดำเ

โครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ร่วมกับ จอส.พระราชทาน จังหวัดตรัง

วันที่ 21 มกราคม 2564 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง มอบจิตอาสา 904 ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง คือ 1. นางอรทัย เกิดภิบาล รหัส 5B-113 ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดตรัง 2. นางผกา

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 19 มกราคม 2564 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นางผกาอุษา สุนทรนนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เข้าร่วมประช

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 18 มกราคม 2564 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นางผกาอุษา สุนทรนนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เข้าร่วมการจ

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564

19 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสมาคม-มูลนิธิ สพป.ตรัง เขต 1 โดยมี ผศ.อบ แก้วชูเสน เป็นประธานในกา

รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

18 มกราคม 2564 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จ

ตรวจเยี่ยม ติดตาม ประเมินผลการจัดการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

15 มกราคม 2564 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางสาวนาฏยา สิทธิชัย ศึกษานิเทศชำนาญการ ได้ตรวจเยี่ยม ติดตาม ประเมินผลก

มอบเกียรติบัตร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดีเด่น ประจำปี 2564 และเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2564

นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดีเด่น ประจำปี 2564 และเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2564 โดยทีนางสาวจริยา เนีมสวัสดิ์ ผ