Daily Archives: | กุมภาพันธ์ 18th, 2021

ลงพื้นที่กำกับติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

17 กุมภาพันธ์ 2564 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง นางอรทัย เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรังพร้อมคณะผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมต้อนรับนายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรว

ตรวจพื้นที่ก่อสร้างโรงเรียน ตามนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษา โรงเรียน stand alone

17 กพ.64 เวลา 13.00 น. ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านเกาะมุก สพป. ตรัง เขต 2 ตรวจพื้นที่ก่อสร้างโรงเรียน ตามนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษา โรงเรียน stand alone

ประกาศ เรื่อง ตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัด สพม.13

ด้วย สพม.13 มีตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดตามประกาศดังแนบ >>> ประกาศ <<<