Daily Archives: | กุมภาพันธ์ 17th, 2021

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่งตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาฯและโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น 38 ค(2) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ประกาศ