จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ สนง.ศธจ.ตรัง โดยวิธีการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม สนง.ศธจ.ตรัง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม สนง.ศธจ.ตรัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สนง.ศธจงตรัง


Error 404 - Not Found

&w=679&h=260&zc=1&q=100" alt="ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สนง.ศธจงตรัง" title="ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สนง.ศธจงตรัง" />

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั่วคอนกรีตเสริมเหล็ก สนง.ศธจ.ตรัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding เอกสารตามแนบ ห้องประชุม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามแนบ ด้านล่าง รั่วคอนกรีต