จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ (รถตู้) VIP ขนาด 12 ที่นั่งรวมคนขับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ (รถตู้) VIP ขนาด 12 ที่นั่งรวมคนขับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวุสดุโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวุสดุโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งานการเงินกลุ่มอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งานการเงินกลุ่มอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร รุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร รุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ Innovation For Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ Innovation For Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าซื้อพื้นที่เซิรฟ์เวอร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าซื้อพื้นที่เซิรฟ์เวอร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำเนาเอกสารประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำเนาเอกสารประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง