แผนปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
(แผนใช้เงิน)

แผนปฏิบัติราชการ 2562

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาจังหวัดตรัง
(แผนจัดทำคำของบประมาณ ปี 2562)

แผนปฏิบัติราชการ 2561

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานศึกษาจังหวัดตรัง
(แผนจัดทำคำของบประมาณ ปี 2561)