Daily Archives: | มีนาคม 15th, 2019

กรณีแอบอ้างชื่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ประชาสัมพันธ์ กรณีการแอบอ้างชื่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจ

ทุน มทศ. รุ่น 11 ศึกษาธิการภาค 7

12 มีนาคม 2562 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรังพร้อมด้วย นางปรีดิ์ฐนันท์ แซ่โค้ว กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคัดเลือกกลั่นกรอง โครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 11 ณ ศึกษาธิการภาค 7