Daily Archives: | มีนาคม 19th, 2019

กิจกรรมชี้แจงแนวทางการเลือกตั้ง ส.ส.

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ได้จัดโครงการอบรมชี้แจงแนวทางการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แก่ครูโรงเรียนเอกชนทุกโรงและเจ้

ร่วมกิจกรรม “วันท้องถิ่นไทย”

เมื่อวันที่วันที่ 18 มีนาคม 2562 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จประจุลจอมเกล้า