Daily Archives: | ธันวาคม 2nd, 2020

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 38ค(2)_0001 ข้อแนะนำในการปฎิบัติตน_0001