Monthly Archives: | สิงหาคม, 2021

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ประกาศผลการคัดเลือก(1)

รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ประกาศผลการคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ประกาศโอนฯ ตง.1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ประกาศเลื่อน ตง.1

ประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนแผนแม่บทคุณธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564

9 สิงหาคม 2564 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นางอรทัย เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนแผนแม่บทคุณธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องปร

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดตรัง ครั้งที่4/2564

9 สิงหาคม 2564 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางจุฑารัตน์ เล็กมาก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2564

6-8 สิงหาคม 2564 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง นางอรทัย เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง พร้อมโดยนางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษาและข้าราชการในสังกัด ได้ดำเนินการประชุม

ร่วมมอบข้าวกล่อง แก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ จุดบริการฉีดวัคซีน ห้างโรบินสันตรัง

5 สิงหาคม 2564 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง นางอรทัย เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรังพร้อมด้วย คณะ ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมมอบข้าวกล่อง แก่บุคลากรทางการแ

อบรม หลักสูตรพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท รุ่นที่ ๖ ตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์

วันนี้ (๕ สิงหาคม ๒๕๖๔) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จัดอบรม หลักสูตรพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท รุ่นที่ ๖ ตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระ

ประชุม กศจ.ครั้งที่ 6/2564

30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการประชุม กศจ.ครั้งที่ 6/2564 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา