Monthly Archives: | ตุลาคม, 2021

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัคร 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (กำหนดการคัดเลือกใหม่)

ประกาศ ฯ แก้ไขประกาศรับสมัคร 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (กำหนดการคัดเลือกใหม่) https://drive.google.com/file/d/12J9QPdNeJPsYGzEjhoE4

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ

ประกาศ กศจ.ตรัง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 (รอบ 1)

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ฯ https://drive.google.com/file/d/1gJXkpK9pzT60xiyqR5PgDj_DvAXXdKOa/view?usp=sharing

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 (รอบ 1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ฯ   https://drive.google.com/file/d/1SWxYv2D0tq8X1roP8V72WvlC4tK28wTA/view?usp=sharing

คำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รอบที่ 2 ประจำปี 2564

คำสั่งย้ายสพป.ตรัง เขต 1 รอบ 2 ปี 64 คำสั่งย้ายครูสพป.ตรัง เขต 2 รอบ 2 ปี 64 คำสั่งย้ายครูสพม.ตรัง กระบี่ รอบ 2 ปี 64

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพม.ตรัง กระบี่

ประกาศรับสมัคร https://drive.google.com/file/d/1TyVi9n9BUoqdjD8-4dBXqAKqIWCe0dhU/view?usp=sharing   เอกสารแนบท้าย-1.1-ว-30-ใบสมัคร https://drive.google.com/file/d/1xvO4aug4wfbc4hduy-2f1C3Uy9jPxuz

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 (จ.ตรัง) https://drive.google.com/file/d/14mLf8auGuBEN-kbyu7hU2diUOdXp0w0N/view?usp=sharing

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาและจำนวนเงินช่วยเหลือเยียวยา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาและจำนวนเงินช่วยเหลือเยียวยา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ลงตรวจเยี่ยม นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง ในการฉีดวัคซีนPfizer สำหรับนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง ในอำเภอย่านตาขาว และอำเภอนาโยง

11 ตุลาคม 2556 4 ดร. อรทัย เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดตรัง ลงตรวจเยี่ยม นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง ในการฉีดวัคซีนPfizer สำหรับนักเรียนนักศึกษาในพื้น