Monthly Archives: | ตุลาคม, 2021

กิจกรรมการฉีดวัคซีนPfizer สำหรับนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง

7 ตุลาคม 2564 ดร. อรทัย เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมพิธีกิจกรรมการฉีดวัคซีนPfizer สำหรับนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโส

ร่วมต้อนรับ ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1

7 ตุลาคม 2564 ดร.อรทัย เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมต้อนรับ ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1และแสดงความยินดีร

ร่วม แสดงความยินดี กับ นางเสาวภาพัชร ภู่ประภาดิลก และ นางสุมน ไชยเสนีย์ ได้เดินทางมารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ทั้ง 2 ท่าน

5 ตุลาคม 2564 ดร. อรทัย เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดตรัง มอบหมายให้ผู้แทน ผู้อำนวยการกลุ่มสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังและข้าราชการในสังกัด ร่วม แสดงความยินดี

ฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน​ ประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน​ จังหวัดตรัง

1 ตุลาคม 2564 ดร.อรทัย​ เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง​ ผู้อำนวยการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน​ ประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน​ จังหวัดตรัง​ ณ​ ห้องป

ร่วมติดตาม ท่าน ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 และกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เข้านมัสการพระอาจารย์ ประเสริฐ ฐานังกโร สำนักวิปัสสนาพัฒนาทางจิต

ดร.อรทัย เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมติดตาม ท่าน ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 และกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เข้า

พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรการประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันนี้ (29 ก.ย.64) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรการประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ต้อนรับ ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6

29 กันนายน 2564 เวลา 09.00น. ดร.อรทัย เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมต้อนรับ ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิ

ประชุมปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเครือข่ายยุวกาชาดภาคใต้ (ผ่านระบบออนไลน์)​

ดร.อรทัย เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มลูกเสือ​ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน​ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเครือข่ายยุวกาชาดภาคใต้ (ผ่านระบบออนไลน์)​ระหว่างวั

วันพระราชทานธงชาติไทยครบ 104 ปี

28 กันยายน 2564 ดร.อรทัย เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมเคารพธงชาติและเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ เพื่อความเป็นเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย #วั

การตรวจติดตามจากผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 7 ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 19 ผ่านระบบ meet

28 กันยายน 2564 ดร.อรทัย เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง และศึกษานิเทศก์ ร่วมรายงาน และรับการตรวจติดตามจากผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 7 ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 19