Monthly Archives: | ตุลาคม, 2021

ประชุม กศจ.ครั้งที่ 8

20 กันยายน 2564 เวลา 9:00 น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังได้ดำเนินการประชุม กศจ.ครั้งที่ 8 โดยมี นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในที่ประชุม และนายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจั

พิธีเปิดการอบรมวิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ผ่านระบบ online

นางอรทัย เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมวิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ผ่านระบบ online โดยท่านมี ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานIเขตพื้นที่การศ

ประชุมผู้บริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 9/2564

14 กันยายน 2564 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง นางอรทัย เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมประชุมผู้บริหาร สำนักงานปลัด

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดตรัง

14 กันยายน 2564 เวลา 10:00 น นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง นางอรทัย เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สำ

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดตรัง ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นางอรทัย เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดตรัง ครั้งที่ 5/2564 โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผ

ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

10 กันยายน 2564 นางอรทัย เกิดภิบาล รองศึกษาธิการตังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิ