Daily Archives: | กรกฎาคม 30th, 2019

ประกาศ กศจ.ตรัง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบ ครูผู้ช่วย (เหตุพิเศษ) ปี 2562_0002_0001

ประกาศการรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทนาศาสตร์ภูมิภาค เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และนักเรียน

การรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี2562

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี2562 เอกสารแนบ ประกาศ สสวท 62